Bruk nærbutikken din når du er ung, så har du den når du blir gammel og tung!

Derfor bør du handle lokalt – Nærbutikken er viktig for et levende lokalsamfunn, både som servicesenter og som møteplass. Når du handler lokalt, støtter du opp om det som skjer i lokalsamfunnet ditt. Dersom butikken forsvinner, blir bygda mindre attraktiv på alle måter.

275 distriktsbutikker over hele landet gjennomfører i disse dager en kampanje for lokal handel, i samarbeid med det statlige Merkur-programmet. «Handle lokalt – velg nærbutikken» er slagordet for kampanjen.

Her er 10 gode grunner for at du skal handle lokalt:
1. Nærbutikken er et nav i lokalmiljøet.

Butikken spiller en nøkkelrolle i mange lokalsamfunn. Flere steder blir det etablert nye arbeidsplasser rundt butikken. Regjeringen ser på butikken som en svært viktig faktor i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn, med vekst og verdiskapning.

2. Butikken er en viktig del av infrastrukturen i distrikts-Norge.

Nærbutikken er like viktig som skule og barnehage. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet, er det vanskelig å få unge familier til å bosette seg utenfor byer og større tettsteder. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet et eget program for utvikling av distriktsbutikker (Merkur-programmet).

3. Nærbutikken er bygdas servicesenter.

Dei fleste distriktsbutikkene har mange tilleggstjenester utover salg av dagligvarer. Butikkene utfører viktige service-oppgaver ved å tilby post, bank, tipping, salg av drivstoff og liknende.  Dette er tjenester som vil forsvinne, dersom butikken blir lagt ned.

4. Nærbutikken er god på service. 

Kjøpmannen vil gjerne yte litt ekstra. Noen butikker leverer varer hjem til syke og eldre. Andre butikker organiserer transport til butikken.

5. Nærbutikken er et viktig møtested. 

Butikkene har en kaffikrok der folk kan treffes. I flere bygder er dette den eneste møteplassen som åpen for alle. Butikken sin sosiale funksjon er spesielt viktig for eldre som er lite mobile. Butikk-tilbudet gjør det mulig å bo lenger hjemme, før eventuell innflytting på institusjon.

 

“Nærbutikken er navet i lokalmiljøet. Nærbutikker er viktige for å skape gode lokalsamfunn, med vekst og verdiskaping. Jeg vil oppfordre kunder om å bruke nærbutikken sin. Dess mer butikken blir brukt, dess bedre blir den.” — Jan Tore Sanner, kommunalminister

6. Butikken er bygdas vertskap. 

Flere butikkar satser på turisme eller hytte-utleige. Når turister og andre reisende lurer på hvor de kan få informasjon om lokale tilbud, stopper de gjerne på butikken. Hvor skal de ellers komme i kontakt med lokalkjente folk?

7. Butikken gjør bygda mer attraktiv.

Butikk-tilbudet er med på å gjøre bygda attraktiv for nyetablering, både av fastboende og hyttefolk. Når hus og hytter blir lagt ut for salg, blir det alltid opplyst at det er kort vei til nærmeste butikk – dersom der er en butikk i nærheten. Eiendomsmeklerne vet at butikk-tilbud betyr noe for prisen på en eiendom.

8. Nærbutikken støtter lokale aktiviteter.

Nærbutikker støtter opp om lokale aktiviteter, gjennom sponsing og samarbeid med lokale lag og organisasjoner.  De frivillige organisasjonene er langt på vei avhengige av lokale støttespillere for å kunne holde oppe et godt idretts- og kulturtilbud.

9. Butikken er en del av det lokale næringslivet.

Nærbutikken er en viktig del av det lokale næringslivet. Når du handler lokalt, støtter du opp om lokale arbeidsplasser.  Du støtter også opp om en bedrift som betaler skatt til kommunen. Hver krone som du handler lokalt, er en investering i et levende lokalsamfunn.

10. Det er miljøvenleg å handle lokalt.

Når du handler lokalt, sparer du lange og unødvendige bilturer. Det er bra for miljøet.

 

Hva skjer dersom butikken blir lagt ned?

  • Det blir mer tungvint og tidkrevende å få tak i dagligvarer, spesielt for eldre
  • Bygda mister viktige service-funksjoner som post, bank, tipping mm
  • Bygda mister en felles møteplass
  • Bygda blir mindre attraktiv for tilflytting og etablering av næringsvirksomhet
  • Lavere priser på hus og hytter

Det er ditt valg om du handler lokalt

Nærbutikken fungerer ikke bare som dagligvarebutikk, men også som servicesenter og møteplass.

Dersom du mener det er viktig å ha en butikk i bygda, vil det være klokt å handle mest mulig lokalt.  Elles risikerer du at butikken forsvinner, med de konsekvensene det har for bygdas framtid.

Når du har bosett deg utenfor by og større tettsteder, så har du på mange måter gjort et verdivalg. Dersom du gjør innkjøp hos det lokale næringslivet, er du med på å bygge opp under dette valget. Når du handler på lokalbutikken, er du med på å bidra til et aktivt og livskraftig lokalsamfunn.

Hver krone som du handler lokalt, er en investering i et levende lokalsamfunn.

Sats på bygda, handle lokalt!

Hilsen
Merkur-programmet

Merkur - For butikken og bygda

 

Related Posts

Ingen treff.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
You need to agree with the terms to proceed